BO

Vår digitala tidning

Nyheter från Svedalahem

Illustrerade blommor
Foto upphandlare Thomas Bruno sittande vid bord
Illustrerade blommor
Illustrerade blommor
Cecilia har ordet

Årets som gått, ekonomi och kundenkät

Det har nog inte gått någon förbi att det var ett tufft ekonomiskt år förra året, både för privatpersoner och för företag. Bostadsföretag som inte har tillräckligt stark ekonomi får hantera det genom att dra ner på underhåll och/eller sälja fastigheter eftersom intäkterna, hyrorna, inte kan höjas så mycket som bostadsbolaget behöver. Svedalahem sålde också fastigheter och fick se över sitt underhåll förra året. Till slut lyckades vi nå ett plusresultat för året.

Även 2024 är ett tufft ekonomiskt år, vår budget visar på ett negativt resultat, men vi arbetar hela tiden med att nå ett positivt resultat, för er hyresgästers skull, för att vi skall kunna fortsätta vara en bra hyresvärd och kunna fortsätta med vårt underhåll.

I år valde vi och Hyresgästföreningen att vända oss till Hyresmarknadskommittén för att de skulle sätta årets hyror. Resultatet blev 70 kr per kvadratmeter och år från den 1 mars, ni har redan sett det på er avi. Vi förstår att våra hyresgäster upplever att det varit stora ökningar de senaste två åren. Tyvärr räcker de ändå inte, hyresökningen motsvarar endast ca 60% av de ökade kostnader som bolaget ser. Att bo i allmännyttan är tryggt, vår styrelse och ägare har stor förståelse för bolagets situation och förstår att det blir några svåra år.

Vi uppskattar mycket ert engagemang i ert bostadsbolag samt i era bostäder och bostadsområden. Ert fina engagemang syns tydligt i svarsfrekvensen för vår kundenkät som vi skickar ut vartannat år. I år är det vartannat år! Och enkäten går snart ut, vi hoppas på samma fina engagemang i år!

Känner du till allt arbete Svedalahem lägger på trygghetsskapande åtgärder och vårt engagemang i sociala frågor? Vi kommer framöver i Bo att berätta mer om det.

Ha en riktigt fin vår!

Illustrerade blommor
Illustrerade blommor
 • Thomas Bruno
Lär känna oss

Thomas Bruno – vår Upphandlare

Thomas Bruno är vår nyrekryterade specialist inom upphandling och juridik. Sedan mitten av februari i år är han
vårt juridiska bollplank och den som har det övergripande ansvaret för Svedalahems upphandlingar. Att hjälpa en
verksamhet bli en bättre och mer kompetent kund är vad som motiverar Thomas i arbetet. På fritiden ägnar han gärna sin tid åt scouting och segling.

Vad har du för yrkesbakgrund?

– Jag är statsvetare och affärsvetare i grunden och har arbetat länge som operativ upphandlare, senast hos Skurups kommun. Man kan säga att jag är lite av en generalist som har erfarenhet inom upphandlingsrätt och affärsjuridik. Jag tror det är en bra bakgrund för min roll hos Svedalahem.

Vilka är dina arbetsuppgifter?

– Som strategiskt ansvarig för våra inköp innebär det att jag planerar, samordnar och utvärderar alla upphandlingar. Mitt jobb går ut på att hitta sätt att använda våra resurser så effektivt som möjligt, så att vi får bra kvalitet på det vi köper in, både tjänster och produkter. I mitt arbete ingår också att se till att vi tar vårt ansvar när vi hanterar offentliga medel, att vi följer regelverken och att våra affärer är transparenta och korrekta. På det sättet förebygger vi också korruption.

Vad ser du fram emot hos Svedalahem?

– Att få bidra till att Svedalahem blir ännu vassare på upphandlingar. Att få stärka våra upphandlingar, särskilt i uppföljningen. Att hela tiden höja kvaliteten på det vi köper in och köpa in det i tid. Det kreativa arbetet att väga pris mot kvalitet för att få ut det bästa, det ser jag fram emot.

 

"Jag ser fram emot att få bidra till att Svedalahem blir ännu vassare på upphandlingar"

Namn: Thomas Bruno
Ålder: 46 år
Bor: Veberöd
Familj: fru, 2 barn och 3 hundar
Hos Svedalahem sedan: februari 2024

 

 

Illustrerade blommor

Kanske har du sett våra elektriker och VVS:are?

Elektrikern Södra är vår entreprenör för el-tjänster sedan våren 2023 och Stjernfeldts VVS (Climat 80) vår entreprenör för VVS-arbeten sedan våren 2022.

Båda avtalen löper på två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

Illustrerade blommor
Illustrerade blommor
Foto på två anställda på Elektrikerns Södra framför bil
El-arbeten

Elektrikern Södra AB

Robin Cervin och Maria Lagergren

Foto på 2 anställda på Stjernfeldts VVS
VVS-arbeten

Stjernfeldts VVS

Patrik Tullberg och Philip Allegra

 • trapphus
Var med och påverka

Hyresgästenkäten kommer i april

Som kund hos Svedalahem är dina synpunkter viktiga för att vi ska veta vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre

I vår kundundersökning som skickas ut vartannat år, kan du anonymt berätta vad du tycker om ditt område, ditt boende och om oss. Det är också en möjlighet att vara med och påverka. Svaren ligger till grund för vårt fortsatta arbete med våra områden, fastigheter och vår service till dig samt hur vi kan utveckla verksamheten så att du som kund ska vara så nöjd som möjlig. Vi blir därför tacksamma varje gång du avsätter några minuter och svarar på undersökningen.

Enkäten skickas ut digitalt (e-post/sms), förutom till de boende på Stella, Dadelgatan, Furen 2 och Biblioteksgatan, där den kommer direkt på posten.

Om du inte kan eller har svarat på enkäten digitalt kommer den som en blankett på posten i mitten på maj.

Tack för ditt engagemang!

 

Illustrerade blommor
Illustrerade blommor

Innehåll

Kundundersökningen tar upp en rad olika ämnen, som till exempel:

 • Hur nöjd du är med din bostad

 • Hur nöjd du är med fastigheten och utemiljön

 • Vad du tycker om kontakten med vår personal

 • Hur väl felanmälan, underhåll och reparationer fungerar

 • Hur du upplever trygghet i ditt område

 • Om du blir informerad om sånt som rör ditt boende

Samarbetspartner

Vi har tagit hjälp av företaget AktivBo för att genomföra vår undersökning. AktivBo har många års erfarenhet av hyresgästenkäter och säkerställer att alla svar är anonyma gentemot Svedalahem.

Har du frågor är du välkommen att kontakta dem på tel 08-23 39 85 eller på info@aktivbo.se

 

mobilt bankid svedalahem
Ursäkta att vi tjatar

Har vi rätt kontaktuppgifter?

Har du kontrollerat så att det står rätt telefonnummer och e-postadress på Mina sidor? Det är viktigt, så att all information som vi skickar kommer fram ordentligt.

Logga in med bank-id på minasidor.svedalahem.se, kontrollera under fliken Konto → Mina uppgifter.

Tack för hjälpen!

Tre barn som spelar basket
Rolig och hälsosam fritid

Svedalahem sponsrar

Svedalahem är med och sponsrar det lokala föreningslivet och varje år skänker vi pengar till ett flertal olika idrottsklubbar, ideella föreningar och övriga föreningar i kommunen.

På så sätt är vi med och skapar en roligare och mer hälsosam fritid för våra invånare och en positiv framtid för Svedala kommun

Fix & Färdigt

Fastigheter kräver underhåll och det är viktigt att vi har en plan för det löpande underhållet. Här kan du läsa om vilka större arbeten som är på gång eller som pågår just nu. Vi förstår att en del arbeten kan påverka dig och därför tycker vi att det är viktigt att informera i god tid.

Ytterligare information kommer alltid innan arbeten påbörjas.

DÖRRAR/LÅS
Centrumgatan 2-58 I Bara

På Centrumgatan 2-58 kommer lägenhetsdörrarna att bytas i vår/försommar.

På området finns även ett fåtal dörrar med helt avvikande färg, dessa ska målas om i en mer matchande färg.

Möllebergavägen

Lägenheterna får nya entrédörrar i vår/försommar, samtidigt kommer lås bytas i entré och altandörrar. Mer långsiktigt i vår underhållsplan finns planer på att byta källar- och förrådsdörrar på Tejarpsvägen samt vinds- och källardörrar på Östervången.

Östervången i Bara

Under vintern har en del lägenhetsdörrar samt alla lås bytts ut. Det som återstår i projektet är att samla in gamla cylindrar och ycklar. Mer information om det kommer inom kort.

RELINING
Östervången

I år kommer vi att upphandla samt förhoppningsvis även påbörja relining av avloppsrören på Östervången. Nästa område på tur att relinas i vår underhållsplan är Sveagatan.

MÅLNING
Tegelmästaren

Under sommaren kommer allt trä på innergård, förråd och staket mellan uteplatser målas.

 

VENTILATION/KÖKSFLÄKTKÅPOR
Prelatgatan

Upphandling görs i år av utbyte och förbättring av köksfläktkåpor och aggregat i lägenheterna på Prelatgatan. Projektet kommer att påbörjas sen höst/vinter 2024.

Nästkommande område i underhållsplanen för utbyte och förbättring av köksfläktkåpor och aggregat är Centrumgatan och Biblioteksgatan.

UTEMILJÖ
Prelatgatan

På Prelatgatan har ett längre projekt av lagning av tak med mera pågått under höst/vinter, projektet lider mot sitt slut och de sista anmärkningarna beräknas vara åtgärdade i maj. Arbetet har medfört en del markskador som kommer att återställas när vädret tillåter, som en sista del i projektet.

Under hösten gjordes en del föryngringsbeskäring av växtligheten på området. Bland annat föryngringsbeskärdes, rensades buskar och träd kring fasader, sjuka träd och buskage togs bort.

I vår kommer några träd återplanteras samt blommande ängar planteras på tre ställen.

ÖVRIGT
Dadelgatan

På Dadelgatan pågår en upphandling av lagning av tak och borttagning av skorstenar som inte används. Arbetet beräknas utföras i år.

Illustrerade blommor
Skadedjur

Mata inte djur

Tänk på att inte mata fåglar, katter, igelkottar eller andra djur utomhus, då detta drar till sig råttor och andra skadedjur.

Har du sett skadedjur vid eller omkring din bostad, kontakta Nomor tel 0771-122 300 eller order@nomor.se (kostnadsfritt).

borrning förbjuden
Borra inte

Hjälp oss minska skador i badrum

Borra inte hål i våtutrymmen.

Nya tekniska lösningar gör det möjligt att hänga krokar och dylikt i badrummet utan att förstöra tätskiktet. Det är inte tillåtet att borra i väggarna i badrummet. OBS! gäller alla väggar såsom väv, våtrumsmatta och kakel.

Välkommen hem broschyr
Tips och regler!

Ny, fin välkommen hem broschyr!

Under våren kommer du att få en helt ny broschyr full av fina illustrationer i din brevlåda. Den heter - Välkommen hem. Tips och regler för hyresgäster.

Broschyren kommer vi att dela ut till alla nya hyresgäster när de flyttar in och är som titeln berättar full av tips och regler för boendet i Svedalahems lägenheter.

Trevlig läsning!

Sök sommarjobb!

Vill du jobba hos oss i sommar?

Är du född 2007, 2008 eller 2009, är boende i Svedala kommun och vill jobba tre veckor hos oss i sommar på Bostads AB Svedalahem/Svedala Exploaterings AB, SVEDAB?  Två av Svedala kommun helägda bolag.

I arbetsuppgifterna ingår fastighetsrelaterade uppgifter och/eller yttre skötsel av våra fastigheter i Svedala Kommun. Exempel på arbetsuppgifter kan vara trädgårdsskötsel, diverse städning och underhåll.

Du kommer att jobba tillsammans andra sommarjobbare under ledning av fast personal och som krav är det viktigt att du:

 • har lätt att samarbeta och kommunicera med andra
 • är serviceinriktad och initiativrik
 • kan planera och ta ansvar för ditt arbete

Det finns två sommarjobbs-/arbetsperioder 2024:

period 1: v. 25-27 eller period 2: v. 30- 32

Du blir anställd som sommarjobbare i ett av bolagen med tre sammanhängande veckor under period 1 eller period 2 med arbetstid kl. 07.00-15.00 (20:e juni kl. 07-14).

Välkommen med din ansökan till info@svedalahem.se senast den 8:e april.

Illustrerade blommor
Illustrerade blommor
Kontaktuppgifter

Kontakta oss!

Kundcenter

info@svedalahem.se eller tel 040-626 80 50

Hyror

hyror@svedalahem.se eller tel 040-626 80 21

Besöks- och telefontider

Mån–tors 09.30–12.30 samt onsdagar även 16–18

Besöksadress

Verkstadsgatan 1, Svedala

Service-/felanmälan

Mina sidor på minasidor.svedalahem.se

Tel 040-626 80 20 (mån–fre kl. 07–16)

Jour

Örestads Jourgrupp. Tel 040-626 80 89.

Vid akuta ärende exempelvis vattenläcka, elavbrott eller störningar från grannar på kvällar och helger.

Skadedjur

Nomor. Ring 0771-122 300 eller order@nomor.se

 

Illustrerade blommor
Våra avtalspartners

Följande entreprenörer har Svedalahem för närvarande upphandlade avtal med. De syns ofta i våra fastigheter och kommer även i kontakt med hyresgäster.

OBS! All kontakt ska ske genom Svedalahem förutom till jour och skadedjur.

Jour - Örestads Bevakning
Skadedjur - Nomor
VVS/värme - Stjernfeldts VVS
OVK/Ventilation - Öhmangruppen

Utemiljö - TTA Fastighet & Skötsel

Städ - Villa & Fastighetsassistans i Skåne AB
Golv - Golv och Kakel Bernt Lövkvist AB
Målning - Syd Måleri i Malmö AB
Elektriker - Elektrikern Södra AB

Illustrerade blommor
Illustrerade blommor